We grijpen zoveel mogelijkheden aan om de Stichting en haar beleidsplan meer bekendheid te geven. Enerzijds bij de horeca, anderzijds bij professionals uit de “medische wereld”.

Het HersenletselCongres – dit keer op op 27 november – is hét jaarlijks terugkerend congres voor zorg, dienstverlening en ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Tijdens het congres worden de nieuwste inzichten en belangrijke gevolgen van hersenletsel besproken. Stichting Chill staat op de informatiemarkt zodat we veel kans hebben om veel mensen te spreken.

Het thema van het congres  dit jaar is: meedoen, participatie op maat. Zoals bekend zijn mensen met NAH vaak prikkelgevoelig en is Chille horeca voor hen een mogelijkheid om (vaker) uit te gaan. Stichting Chill ziet de mogelijkheid uit te kunnen gaan met wie je maar wil als een belangrijke vorm van participatie.

ANBI