Stichting Chill wil bereiken dat in het hele land chille horeca te vinden is. Dit betekent, dat waar je ook woont, op korte afstand een horecazaak is die op een bepaald moment Chill is.

Om dit te kunnen realiseren is een andere organisatie nodig dan de bestaande. Via het Oranjefonds zijn we in contact gekomen met de Sesam Academie. Sesam staat vrijwilligersorganisaties en sociale ondernemingen met professioneel advies terzijde. Adviseurs van Sesam zijn vrijwilligers en experts op het gebied van bestuurlijke- en organisatorische vraagstukken. Hierbij komen vervolgens aan de orde:

  • Strategie
  • Fondsenwerving
  • Vrijwilligers- en donateursbeleid
  • Marketing & communicatie

Gezamenlijk wordt een plan van aanpak gemaakt, waaruit dan blijkt op welke gebieden er een vakspecialist ingeschakeld moet worden. Denk bijvoorbeeld aan een webdesigner.

We verwachten in de loop van december 2023 het traject met Sesam af te ronden.