Beleidsplan

Werken aan meer sociale inclusie in de Horeca met ChillCafés, LoungeSeats en EasyDining restaurants

Beleidsplan Stichting Chill

Dit is het beleidsplan van de Stichting Chill. Het bevat de volgende onderdelen:

 • Inleiding
 • Organisatie
 • Huidige situatie
 • Doel
 • Activiteiten
 • Inclusieve horeca
 • Financiële verantwoording

Hoofdstuk 1: Inleiding

Stichting Chill stimuleert sociale inclusie van mensen met een onzichtbare beperking.

 • Visie- uitgaan is voor iedereen, dus ook mensen met een onzichtbare beperking moeten de mogelijkheid hebben te socializen
 • Missie – het stimuleren en zelf organiseren van activiteiten in de horeca die toegankelijk zijn voor iedereen

Hoofdstuk 2: Organisatie

De organisatie van Stichting Chill is in handen van het bestuur, bestaande uit:

 • Voorzitter – Mw. H. E. Niemeijer
 • Secretaris – Dhr. J. Voortman
 • Penningmeester – Dhr. H. F. van Garderen
 • Lid – Dhr. E. van Ginkel

Het bestuur maakt het beleid en bepaalt doelen. Uitvoering van de operationele werkzaamheden gebeurt door de voorzitter. Het bestuur wordt ondersteund door een creatieve projectmedewerker. De contacten met de doelgroepen worden onderhouden door vrijwillige sfeerbouwers. De Stichting faciliteert hen en daarmee ook de horeca.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden, maar indien gewenst wel onkostenvergoeding.

Hoofdstuk 3: Huidige situatie

Mede als gevolg van het VN-verdrag Handicap krijgt inclusie van mensen met beperkingen enorm veel aandacht. Diverse activiteiten worden ondernomen waardoor iedereen mee kan doen. Deze activiteiten beperken zich echter vooral tot activiteiten gericht op het meedoen van mensen met een zichtbare handicap. Voor mensen met onzichtbare beperkingen worden nauwelijks tot geen inclusie-activiteiten georganiseerd.DStichting Chill richt zich op sociale inclusie van mensen met een (onzichtbare) beperking, met name prikkelgevoeligheid en vermoeidheid.

 • Sociale – het gaat om het socializen: het onderhouden en opdoen van contacten bij het uitgaan: in de horeca of dagjes weg
 • Inclusie – omdat bij de activiteiten iedereen welkom is: met of zonder beperking

Hoofdstuk 4: Doel

Het doel van Stichting Chill is het bevorderen van sociale inclusie van mensen met een (onzichtbare) beperking: iedereen kan deelnemen aan het sociale leven.

Hoofdstuk 5: Activiteiten

Om sociale inclusie te bevorderen worden de volgende activiteiten ondernomen;

 • Landelijk bekendheid geven aan onzichtbare beperkingen en de noodzaak van sociale inclusie; middels website, nieuwsbrief, sociale media en campagnes.
 • Het realiseren van inclusieve horeca, winkels/winkelgebeiden, evenementen
 • Het ontwikkelen van nieuwe concepten
 • Het enthousiasmeren van prikkelgevoelige mensen en hun netwerk om Chill-activiteiten te bezoeken
 • Bevorderen dat sociale inclusie onderdeel wordt van revalidatie (in revalidatieklinieken) en nazorg
 • Fondsenwerving
 • Beïnvloeden van inclusiebeleid gemeenten

Genoemde activiteiten worden uitgewerkt naar een operationeel, tactisch en strategisch plan van aanpak.

Hoofdstuk 6: Inclusieve horeca

Om inclusieve horeca te realiseren, wordt de horeca gestimuleerd volgende concepten te organiseren:

 • ChillCafé – prikkelvriendelijke avond in een gewoon café, dit wil zeggen onder andere geen (harde) muziek en alleen functioneel licht
 • LoungeSeat – zitplaats waar men gedurende dagje uit of winkelen even kan rusten: “ op adem kan komen”
 • EasyDining – een aparte zaal of hoek waar men rustig kan eten. De muziek staat uit of zachtjes, alleen functioneel licht en men kijkt niet de drukte van het restaurant in

Een vierde concept CalmEvent is voorlopig on hold gezet omdat de Stichting zich in 2023 wil concentreren op ChillCafé.

Hoofdstuk 7: Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt door de penningmeester afgelegd middels het publiceren van een jaarrekening. Kosten worden met name bepaald door vaste posten voor bankrekening en website. Daarnaast worden variabele kosten bepaald door het aantal deelnemende horeca-locaties.

Boekjaar

Het boekjaar van Stichting Chill loopt van 1 januari tot 31 december. In 2023 heeft de Stichting Chill een verlengd boekjaar vanwege de oprichting in december 2022.

Inkomsten

Stichting Chill is een vrijwilligersorganisatie. De stichting genereert zelf geen inkomsten en is hiervoor afhankelijk van zakelijke / particuliere donateurs en subsidies.

Uitgaven

 • Vergoeding vrijwilligers (reiskosten, evt aankleding)
 • Drukwerk
 • Promotie-activiteiten: Lezingen / beurzen / informatiemarkten
 • Adverteren (sociale) media
 • Onderhouden website
 • Huur (start)locatie

Versie

Dit beleidsplan is voor het laatst bijgewerkt op 23 juli 2023.

 • 23 juli 2023. Correctie omgewisselde namen secretaris en penningmeester. Toevoeging onkostenvergoeding.
 • 30 juni 2023. Beleidsplan online gezet.
 • 21 augustus 2023. Toevoeging lid bestuur.

Contact

Heb je een vraag over Stichting Chill of een van haar concepten?

Wil je starten met ChillCafé, EasyDining of LoungeSeats?

Wil je als gemeente CalmEvents stimuleren of je evenement Chill maken?

Wil je ons financieel of op een andere manier ondersteunen?

Heb je een andere vraag of opmerking?

Laat het ons weten!

Bel: +316 4220 6633 (Hedie) of mail: info@stichtingchill.nl

Neem contact opIk wil de nieuwsbrief ontvangen