Op 7 december jl is bij de notaris een akte gepasseerd waardoor Silencecafe een stichting is geworden: Stichting Chill. Redenen hiertoe zijn  dat zodoende de aansprakelijkheid beperkt is en er geen belasting betaalt hoeft te worden omdat de stichting geen winstoogmerk heeft.

Met de oprichting is een bestuur samengesteld waarin zitting hebben:

  • voorzitter: Hedie Niemeijer
  • secretaris: Jan Voortman
  • penningmeester: Harold van Garderen

Vanaf heden wordt gecommuniceerd als en worden alle activiteiten uitgevoerd door de Stichting Chill.

Met deze naamvoering denken wij duidelijker te maken dat het niet om een commercieel idee gaat. En ook dat het tijdens de activiteiten niet muisstil hoeft te zijn!