Stichting Chill mag op Horecabeurs Gastvrij Rotterdam promotie maken. Zo kunnen we horeca-ondernemers duidelijk uitleggen dat de missie van Sichting Chill is zorgen dat iedereen uit kan gaan.

Ook leggen we uit wat ze kunnen verwachten van de organisatie van een Chillcafé en op welke wijze de Stichting dit faciliteert. Dit café is niet alleen een plek om te ontspannen, maar ook om ontmoeting, verbinding en zo sociale inclusie te bevorderen.

We staan bij de ingang, dus iedereen komt langs. We zien de gesprekken al weer voor ons ….

Hedie;” bent u al chill?”

Horeca-ondernemer: “wat bedoel je, vind je niet dat ik er chill bijloop?”

Hedie: “ja hoor, maar is uw zaak soms ook chill?”

Horeca-ondernemer: “eeeh, vertel me daar eens meer over. Waarom en hoe dat moet?

Graag verwelkomen we iedereen die mee kan helpen aan het bereiken van onze missie. Dus: vertel anderen, iedereen is welkom (net als in een Chillcafé)!

Gastvrij Rotterdam 2023