Door alle Corona-perikelen is er heel lang geen Chillcafé georganiseerd. Vrijdag 30 september is er in Amersfoort wel één geweest. Een leuke groep mensen, van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden, schoof aan in café De Rooie Cent. Zij zeiden (eindelijk) weer eens een gezellige avond in een café te hebben gehad. Zelfs zo gezellig, dat een aantal pas een half uur “na sluitingstijd” naar huis gingen! De bezoekers waren op verschillende manieren op de hoogte van het Chillcafé: via sociale media, de gemeente of door het  artikel in de Amersfoortse Courant. Ook was er iemand die op Facebook van het Chillcafé gelezen had in, nota bene, zijn oude “stamkroeg”.

Omdat dit door iedereen een geslaagde avond werd genoemd, zal vanaf nu iedere laatste vrijdag van de maand een Chilcafé in De Rooi Cent plaatsvinden. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan 28 oktober tussen 19.00 en 22.00 uur naar De Rooie Cent.