Met terugwerkende kracht tot 1 december 2022 is Stichting Chill een ANBI. Anbi staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI mag geen winstdoelstelling hebben en zoals bekend dat heeft de Stichting Chill dit niet! Het voordeel voor donateurs is dat ze giften kunnen aftrekken van de inkomstenaangifte.

Je kunt je voorstellen dat door de Stichting veel kosten worden gemaakt, waar geen/beperkte inkomsten tegenover staan. De bestuursleden zetten zich belangeloos in voor de Stichting. Daarnaast sponsoren hun eigen bedrijven voor een deel de gemaakte kosten. Tot nu toe worden de overige kosten “uit eigen zak”  betaald.

Daarnaast willen uitbreiden, maar daar is veel meer (financiële) ondersteuning voor nodig. Daarom hebben we de Stichting aangemeld bij Doelshop. In augustus zijn we goede doel van de maand! nog steeds het verzoek online te shoppen via: www.doelshop.nl en te kiezen voor Stichting Chill als goede doel.

ANBI

Iedere lezer van deze ChillTimes vindt het belangrijk dat Stichting Chill veel meer horeca kan enthousiasmeren om Chill-activiteiten te organiseren. Wil jij hier aan bijdragen door het doneren van een bedrag? Natuurlijk hoeft dit geen enorm bedrag te zijn, alles is welkom. Het nummer is NL82 BUNQ 2091 3976 44. Onderaan iedere pagina van de website vind je de andere benodigde gegevens.

Mocht je een mogelijke sponsor weten, laat het ons weten! Wij nemen contact op om een en ander te bespreken. Bijvoorbeeld welke tegenprestaties mogelijk zijn.